Kategoriarkiv Vindmøller

Turbine Data Storage & Analytics

Turbine Data Storage & Analytics

KK Wind Solutions (KKWS) har mere end 35 års erfaring med vindmøller og delsystemer. Mere end 65% (over 25.000 vindmøller) af offshore vindmøller er udstyret med KKWS løsninger.

KKWS bad PowerCon Embedded om hjælp til at finde en løsning til back-up af målinger fra deres vindmølle logging-system. De var bekymret, for at deres data logger skulle blive fyldt, og at de derfor kunne miste data, der kunne være vigtige i deres projekter.

Mere end 1,5 mio målepunkter bliver gemt hver time for hver vindmølle; det løber op i 30 - 40 mio målinger hver dag. Mængden af målinger stiger hurtigt når flere vindmøller tilføjes, og øger dermed vigtigheden af en Big Data løsning.

KKWS bad PowerCon embedded om hjælp til at finde en løsning til back-up af målinger fra deres vindmølle logging-system. 

Den ønskede løsning skulle tage backup af alle målinger, gemme det på en effektiv måde, samt gøre det nemt tilgængeligt for de forskellige interessenter i projektet. Den cloud baserede løsning skulle bestå af et simpelt interface til målingerne, samt integrering med Data Visualisaton og Data Analytics værktøjer til Big Data.

Efter at have gennemgået adskillige typer databaser og cloud-arkitekturer, nåede KKWS og PowerCon Embedded frem til den rigtige løsning. 

PoC'en (Proof of Concept) bestod af et cloud arkitektur-setup i Microsoft Azure; en Time-Series Database implementering, der muliggjorde effektiv og hurtig opbevaring af Big Data; en backup-agent, som samlede data fra vindmøllen; samt et Data Analytics-lag forbundet med Time-Series Databasen.

Den valgte Time-Series Database var bundled med Data Analytics og Data visualisation værktøjer, der muliggjorde backup af Big Data, og som samtidig gav nem adgang til relevante interessenter i projektet.

Gennem et stærkt samarbejde med KKWS, var det muligt for PowerCon Embedded at planlægge, implementere, dokumentere og levere et fuldt funktionsdygtigt Proof of Concept (POC), på mindre end to måneder. 

Den cloud-baserede løsning, som egentlig er en PoC, er designet til at være nem at skalere, og afhængig af udfaldet af PoC'en kan den udvides til alle vindmøller der kører med KKWS data logging systemer. Dette giver et ægte Big Data setup med Data Analytics og Visualisation værktøjer.

1
Måneder
1
Timer
1 %
Operationel

PowerCon Embedded hjalp os med at gennemføre en teknologi-vurdering og lave et arkitektur-design af en cloud-baseret dataopsamligs- og analyseplatform. De formåede at designe arkitektur, vælge teknologier og udvikle en velfungerende prototype på meget kort tid.

 

Vi oplevede at PowerCon Embedded var lette at samarbejde med; de er kompetente og leverer altid som aftalt.

 

Rasmus Nielsen

Direktør, Software Engineering

Ring til os, og få rådgivning til jeres næste projekt

Lad os starte i dag!

Konverter til flere niveauer

Konverter til flere niveauer

KK Wind-løsninger, POWERCON, AALBORG UNIVERSITET

Formålet med projektet var at udvikle og fremstille et multi megawatt converter system , som ikke blot levede op til state-of-the-art krav og funktioner indenfor vindmølleindustrien, men som også mindskede omkostningerne væsentligt i forhold til dem der gør sig gældende i branchen i dag.

Projektet lykkedes ved at udvikle et nyt Converter System der opnåde målene for effektivitet og udgifter ved at lave et mellemspændingssystem til samme pris som et lavspændingsdesign. Projektet viste stor skalerbarhed med en full scale 6MW version.

Hovedudfordringen i projektet var at kombinere de tekniske fordele fra allerede kendte systemer samt at udvide disse til branchens fremtidige behov.

Når man ser på markedet i dag, er de fleste systemer opdelt i prisbillige, lav-strøm, to-trins convertersystemer, og forskellige mellem-spændings-systemer, som kan øge effektiviteten i nogle systemer, men som oftest til en højere pris.

Fordele ved Multi-Level Converter

Lær mere om vores services.

Hovedudfordringen i projektet var at kombinere de tekniske fordele fra allerede kendte systemer samt at udvide disse til branchens fremtidige behov, men uden at gå på kompromis med de overordnede mål om at holde omkostningerne på et minimum.

 

Den modulopbyggede Multi-level Converter giver adskillige fordelesom skalerbarhed, høj modularitet, lave skiftetab, lav total harmonisk forvrængning (THD) og stor pålidelighed. På baggrund af disse fordele er denne topolgi blevet en lovende løsning i adskillige applikationersom højspændings jævnstrøm, statiske kompensatorer og kraftige motordrev.

Dette projekt bidrager til det langsigtede mål om konvertere det danske energisystem til at køre på 100% vedvarende energi, hvilket udnyttelsen af vindenergi er en stor del af.

 

Samtidig er der store markesmuligheder i landstrømsanlæg til det maritime marked, da multi level designet også giver interessante muligheder for levering af strøm, samt opladning af eldrevne- og hybridskibe.

Vi søger virksomheder til systemverificering og fremtidigt samarbejde.

1
Måneder
1
Timer

Ring til os, og få rådgivning til jeres næste projekt

Lad os starte i dag!

HIL-system

KK Wind Solutions udviklede et kontrolsystem til både nye vindmøller og til retrofitting af allerede eksisterende vindmøller.

 

For at sikre hurtig udførelse, sikre successfuld retrofitting af to vindmølletyper og blive klar til vindsæsonen, henvendte de sig til PowerCon Embedded, som fik til opgave at levere to services:

 

- Lave et Hardware-in-the-Loop (HIL) testsystem, til simulering af drivetrain, generator, thyristor og netværk.

- Øge kapaciteten hos softwareapplikations-teamet ved at tilføre ekstra ressourcer og viden.

KK Wind Solutions ønskede at fremskynde udførelsen af et højt profileret kundeprojekt i branchen for grøn teknologi. PowerCon Embedded leverede et højt kvalilficeret udviklingsteam, der boostede processen, og sikrede levering til tiden.

Baseret på PowerCon Embeddeds projekt acceleratorer og tilpassede interface, blev HIL-system 1 klar på blot 6 uger, og HIL-system 2 var klart efter yderligere 12 uger. HIL1 er et simpelt simuleringssystem, mens HIL2 har mere avancerede simuleringer af elsystemet.

 

HIL-systemerne var turnkey projekter, som blev udviklet og testet i PowerCon Embeddeds laboratorier, og efterfølgende integreret i KK Wind Solutions testopstilling. HIL-systemerne involverede hardwaredesign, FPGA-design, matlab modellering med kodegenerering samt softwareudvikling.

PowerCon Embeddeds team med erfaring og branchekendskab indenfor vindmølleapplikationer og -integrering, betød at PowerCon Embedded omgående kunne bidrage med udvikling, test, integrering og konfigurering af adskillige delsystemer. Teamet arbejdede ubesværet sammen med kundens projektteam og havde ansvar for egne projektleverencer. Projektarbejdet blev udført både on-site og off-site alt efter opgavetype og ønsker fra kunden.

 

Takket være PowerCon Embeddeds indsats, kunne KK Wind Solutions reducere risikoen i projekterne, samt nedbringe leveringstiden.

1 %
Operationel
1
Måneder
1
Timer

"Det har været en fornøjelse at arbejde med PowerCon Embedded. Samarbejdet har været ubesværet og effektivt, og PowerCon Embedded har bragt værdi fra dag ét. Vi vil helt sikkert benytte PowerCon Embedded igen."

Henrik Lykke Christiansen

SW MANAGER, KK Wind Solutions

Ring til os, og få rådgivning til jeres næste projekt

Lad os starte i dag!

Full Scale Converter for Wind Turbine

Full Scale Converter for Wind Turbine

OGIN ENERGY

Virksomheden Ogin Energy havde brug for en konverter til sin nye generation af vindmøller. De eksisterende standardkonvertere kunne ikke imødekomme Ogins fysiske designkrav, og havde virksomheden havde derfor brug for betydelige tilpasninger og udvikling for at imødekomme de tekniske krav. 

Ogin bad PowerCon om at designe og bygge den nye full scale converter, forudsat at PowerCon Embeddeds ingeniørteam kunne udvikle en nøje tilpasset converter, der prismæssigt kunne konkurrere med allerede eksisterende standard convertere - og uden at gå på kompromis med driftsikkerhed og teknisk compliance.

I 2012 bestilte Ogin en ny generation af convertere til deres nye serie af vindmøller. De nye convertere var designet, udviklet og bygget af PowerCon på blot 10 måneder.

I tæt samarbejde med Ogin designede, udviklede og byggede PowerCon ingeniørteam et fuldskala Power-system inklusive skabe, power-stage, filtre, kølesystem, converter controller og software. Altsammen 100% teknisk kompatibel og alle krav om driftsikkerhed blev overholdt.

PowerCon leverede et teknisk design og en løsning der, udover at leve op til alle tekniske og ikke-tekniske krav, også sikrede ejerskab, kontrol og fleksibilitet, som er altafgørende i et evigt skiftende marked. Ogins ejerskab gjorde det muligt at integrere converter og kontrolsystemet i det samme kabinet og placere det inde i nacellen - hvilket kraftigt reducerede omkostningerne.

Det faktum, at Ogin fik ejerskab til designet, gjorde det muligt at integrere konverteren og kontrolsystemerne i det samme kabinet og placere det i nacellen - hvilket har stor indflydelse på omkostningerne.

Kontrolplatformen blev designet og udviklet af det samme team, der til sidst blev spundet ud til et nyt firma under navnet PowerCon Embedded A / S.

PowerCon Embeddeds ingeniørteam brugte blot 12.000 timer på en ti-måneders periode, på at designe, udvikle og bygge en fuldt operationel full scale converter til Ogin. 

Efter kun 10 måneder blev designet testet, frigivet, og en konverterprototype blev installeret i Ogin Wind Turbine Generator, der med succes blev taget i brug. PowerCon havde leveret i henhold til aftalt budget og tidsplan.

Ved at investere 2 millioner USD i en skræddersyet fuldskalakonverter opnåede Ogin fuld kontrol over sin forsyningskæde og erhvervede en løsning, der reducerer omkostningerne med et tocifret million USD-tal om året sammenlignet med alternative løsninger baseret på standardomformere. Dette er i overensstemmelse med den oprindelige forretningssag, forudsat at de forventede produktionsniveauer nås.

1 %
Operationel
1
Måneder
1
Timer
Fuldskala Power Converter

"Jeg har aldrig oplevet et så kompleks projekt blive gennemført så hurtigt og med så stor success."

Finn Høeg

VP, KONTROL & ELEKTRISK, ODIN ENERGI

Ring til os, og få rådgivning til jeres næste projekt

Lad os starte i dag!