Turbine Data Storage & Analytics

KK Wind Solutions (KKWS) har mere end 35 års erfaring med vindmøller og delsystemer. Mere end 65% (over 25.000 vindmøller) af offshore vindmøller er udstyret med KKWS løsninger.

KKWS bad PowerCon Embedded om hjælp til at finde en løsning til back-up af målinger fra deres vindmølle logging-system. De var bekymret, for at deres data logger skulle blive fyldt, og at de derfor kunne miste data, der kunne være vigtige i deres projekter.

Mere end 1,5 mio målepunkter bliver gemt hver time for hver vindmølle; det løber op i 30 - 40 mio målinger hver dag. Mængden af målinger stiger hurtigt når flere vindmøller tilføjes, og øger dermed vigtigheden af en Big Data løsning.

KKWS bad PowerCon embedded om hjælp til at finde en løsning til back-up af målinger fra deres vindmølle logging-system. 

Den ønskede løsning skulle tage backup af alle målinger, gemme det på en effektiv måde, samt gøre det nemt tilgængeligt for de forskellige interessenter i projektet. Den cloud baserede løsning skulle bestå af et simpelt interface til målingerne, samt integrering med Data Visualisaton og Data Analytics værktøjer til Big Data.

Efter at have gennemgået adskillige typer databaser og cloud-arkitekturer, nåede KKWS og PowerCon Embedded frem til den rigtige løsning. 

PoC'en (Proof of Concept) bestod af et cloud arkitektur-setup i Microsoft Azure; en Time-Series Database implementering, der muliggjorde effektiv og hurtig opbevaring af Big Data; en backup-agent, som samlede data fra vindmøllen; samt et Data Analytics-lag forbundet med Time-Series Databasen.

Den valgte Time-Series Database var bundled med Data Analytics og Data visualisation værktøjer, der muliggjorde backup af Big Data, og som samtidig gav nem adgang til relevante interessenter i projektet.

Gennem et stærkt samarbejde med KKWS, var det muligt for PowerCon Embedded at planlægge, implementere, dokumentere og levere et fuldt funktionsdygtigt Proof of Concept (POC), på mindre end to måneder. 

Den cloud-baserede løsning, som egentlig er en PoC, er designet til at være nem at skalere, og afhængig af udfaldet af PoC'en kan den udvides til alle vindmøller der kører med KKWS data logging systemer. Dette giver et ægte Big Data setup med Data Analytics og Visualisation værktøjer.

1
Måneder
1
Timer
1 %
Operationel

PowerCon Embedded hjalp os med at gennemføre en teknologi-vurdering og lave et arkitektur-design af en cloud-baseret dataopsamligs- og analyseplatform. De formåede at designe arkitektur, vælge teknologier og udvikle en velfungerende prototype på meget kort tid.

 

Vi oplevede at PowerCon Embedded var lette at samarbejde med; de er kompetente og leverer altid som aftalt.

 

Rasmus Nielsen

Direktør, Software Engineering

Ring til os, og få rådgivning til jeres næste projekt

Lad os starte i dag!